Sunday, December 14, 2008

Siapa yang sebaiknya menggunakan panduan ini?

Siapa yang sebaiknya menggunakan panduan ini?

Sasaran pengguna dari Panduan instalasi Server Core pada Windows Server 2008 adalah :

1.Pentadbir rangkaian Komputer
2.Profesional IT
3.Pengajar-pengajar IT
4.Personal yang ingin menambah ilmu pengetahuan server mereka.
5.Perancang IT dan juru analis IT.
6.Pelajar-pelajar MCSE.
7.Pelajar-pelajar IT.

No comments:

Post a Comment